Stadsmonitor toont opvallende resultaten. Onveiligheidsgevoel daalt. Ninovieters positiever tegenover samenleven met mensen van verschillende afkomst.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft op woensdag 24 januari 2024 de cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor bekendgemaakt. De Gemeente-Stadsmonitor is het resultaat van een driejaarlijkse grootschalige burgerbevraging en bevat meer dan 400 omgevingsfactoren. Dit vormt een uitstekende profielschets van de verschillende Vlaamse steden en gemeenten.

Positiever tegenover diversiteit en onveiligheidsgevoel gedaald

Burgemeester Tania De Jonge ontving de uitnodiging om dieper in te gaan op enkele van deze statistieken. Opmerkelijk voor Ninove is de bevinding dat de inwoners een pak positiever staan tegenover het samenleven met mensen met een verschillende herkomst (+10%) en dat het onveiligheidsgevoel significant gedaald is. Deze positieve tendensen zouden volgens Burgemeester De Jonge kunnen toegeschreven worden aan het uitstekende werk van de stadsdiensten, Ninoofse burgers en partners. Tal van beleidsmaatregelen zijn getroffen en projecten op poten gezet in de afgelopen legislatuur met het oog op de bevordering van de sociale cohesie. Enkele exponenten hiervan zijn het buurtwerk in de Pollarewijk door SAAMO en vzw PIN, maar ook de buurtbemiddeling die werd opgezet om snel en kordaat burenconflicten op te sporen en in de kiem te smoren.

 Daarnaast werd er ook volop ingezet op jeugdopbouwwerk (bv. Habbekrats), zijn er acties ondernomen om de spanningen tussen jongeren en politie in bepaalde aandachtswijken te temperen en is men in de scholen beginnen werken met brugfiguren, waardoor de kwetsbare kinderen een betere begeleiding genieten en anderstalige ouders meer betrokken worden bij het schoolgebeuren. Tot slot wijst men ook naar de initiatieven met betrekking op anderstaligheid en de dialoog tussen verschillende religieuze gemeenschappen. Zo bestaan er dialoogtafels en is er een onthaalbeleid voor nieuwe anderstalige inwoners, met een welkomstgesprek en hulp met administratie in de eerste maanden van aankomst in Ninove.

Thema’s worden federaal op de agenda geplaatst

Inzetten op een degelijke kennis van de Nederlandse taal is uiterst belangrijk. Een gedeelde taal is wat samenleven mogelijk maakt. Dit vergt natuurlijk een inspanning van de nieuwkomer, maar ook van de ontvangende gemeenschap. De verschillende initiatieven bewijzen dat we deze inspanningen leveren. De cijfers tonen aan dat het werkt. We zetten hier reeds volop op in, en zullen dit in de toekomst alleen maar kracht bijzetten.

Toch weerklinkt ook het signaal dat men niet blind is voor de werkpunten en steekt men de hand in eigen boezem. Zo blijkt uit de burgerbevraging dat er zeker nog stappen kunnen en moeten gezet worden op verschillende vlakken. De Ninovieters zijn minder tevreden (dan het Vlaams gemiddelde) op het vlak van mobiliteit, het groen in de buurt, de aanwezigheid van voldoende huisartsen en voldoende kinderopvang, en opvallend: de tevredenheid over loketvoorzieningen is fors gedaald ten opzichte van 2020. Een mogelijke verklaring voor het laatstgenoemde zou kunnen zijn dat men hier enkel op afspraak is beginnen werken zoals in 95% van alle Vlaamse gemeenten het geval is. Enkele van deze thema’s hebben we reeds federaal op de agenda proberen zetten. Het algemene tekort aan kinderopvang kan bijvoorbeeld deels worden opgevangen door middel van de flexi-jobs. We zullen de cijfers grondig evalueren en actie ondernemen waar nodig. Ik onthoud vooral de hoopgevende signalen die weerspiegeld worden in de Gemeente-Stadsmonitor. Het toont aan dat deze bestuursploeg de juiste accenten heeft gezet in haar beleidsdoelstellingen. Ik wil daarom uitdrukkelijk het schepencollege en de verschillende stadsdiensten bedanken. We moeten alvast de huidige projecten verderzetten. Deze werpen duidelijk hun vruchten af, maar met meer Vlaamse middelen kunnen we deze nog kracht bij zetten. We willen bijvoorbeeld buddyprojecten opzetten om nieuwkomers beter te begeleiden en nog meer in te zetten op het Nederlandse taalniveau. We moeten allen bijdragen aan de positieve beeldvorming van onze stad. Bepaalde actoren zetten bewust in op de negatieve beeldvorming en ondermijnen vanuit een electoraal winstbejag het goed samenleven. We willen ons beleid nog verbeteren, op basis van echte cijfers (dank aan Stadsmonitor), wetenschappelijk onderzoek, adviezen van experts en fantastische initiatieven van vrijwilligers en verenigingen.

afbeelding:vrtnws

Scroll naar boven