Ik roep de minister van Werk op tot het hervormen van de arbeidsmarkt

De regering zal werk maken van arbeidsmarkthervormingen, zoals het avondwerk in de e-commerce. Dat zei minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS) na mijn parlementaire vraag. Ik roep de minister van werk Pierre-Yves Dermagne op om werk te maken van de arbeidsmarkthervormingen. Het regeerakkoord is duidelijk!. De ambitie is om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Hervormingen zijn dus nodig. 

Hoog tijd 

Om die werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Dat zal enkel kunnen wanneer we hervormingen doorvoeren. We moeten onze strakke regels aanpassen aan het nieuwe werken, en aan een economie die snel verandert, vergroent en digitaliseert. 

Dermagne zei dat de regering zal inzetten op verschillende maatregelen die onze arbeidsmarkt moeten flexibiliseren. Ondermeer avondwerk zal vergemakkelijken. Op vrijwillige basis zal een werkdag nu tot middernacht kunnen lopen. Dat is essentieel om e-commerce in ons land mogelijk te maken. 

“De honden blaffen, maar de karavaan trekt voorbij” 

Deze week zei PS-voorzitter Paul Magnette nochtans dat hij België liever als “een land zonder e-commerce” ziet. Maar dat werd dus verzacht door de PS-minister. “U kent het spreekwoord ‘de honden blaffen, de karavaan trekt voorbij’. In de wetstraat zouden we dat kunnen vertalen als “een partijvoorzitter geeft een interview, de regering voert het regeerakkoord uit”, zei ik tegen de minister. 

De regering besliste in oktober al een aantal belangrijke maatregelen in gang te zetten. Daarbij gaat het zeker niet alleen over e-commerce. Het gaat over heel wat hervormingen die onze heel strak georganiseerde arbeidsmarkt wat losser moeten maken. Die de strikte regels over hoe we werken en wanneer we werken aanpassen aan de eenentwintigste eeuw.

Begrotingsakkoord oktober 

In dat akkoord staat onder meer de mogelijkheid om een full time werkweek in vier dagen te presteren. Om in een voltijdse job de ene week meer dan 38 uur te werken en de week erop minder, om bijvoorbeeld de combinatie met een nieuw samengesteld gezin makkelijker te maken. Om bij een lange opzegperiode na ontslag meer ondersteuning te krijgen om opnieuw aan het werk te gaan. Om makkelijker de overstap, de transitie te maken naar een sector met meer toekomst zonder eerst in de werkloosheid te belanden. En tenslotte ook, het versoepelen van avond- en nachtwerk in de e-commerce zodat we die jobs – waarvan er vele voor kortgeschoolde mensen zijn – niet langer kwijt raken aan het buitenland.

De tijd dringt. We moeten nu zorgen dat ons economisch weefsel snel kan herstellen van de corona-crisis. We moeten zorgen voor zuurstof zodat bedrijven en hun werknemers de kansen die er zijn, ook kunnen grijpen.

Scroll naar boven