Economische uitbuiting van vluchtelingen is onaanvaardbaar.

Mensen die vluchten voor deze barbaarse oorlog en in ons land terechtkomen, bevinden zich in een heel kwetsbare positie, velen zijn getraumatiseerd en het gaat vaak om moeders met kinderen. Bij aankomst is men niet onmiddellijk bezig met de mogelijkheden om te werken, maar je merkt dat men hiertoe op termijn zeker bereid is. Laat het duidelijk zijn, economische uitbuiting is onaanvaardbaar. Deze misbruiken moeten worden opgespoord en zwaar bestraft.

Anderzijds moeten we niet elke vorm van tewerkstelling verdacht maken en mogen we de bereidheid om bijvoorbeeld deeltijds te werken niet verhinderen. Ik heb de minister van werk Dermagne gewezen op twee zaken, ten eerste, zoals eerder minister Vincent Van Quickenborne deed, is er nood aan de oprichting van een taskforce om in eerste instantie te sensibiliseren en informatie uit te wisselen. Maar ook om de lokale overheden te betrekken in de multidisciplinaire aanpak.

Onze sociale diensten staan onder hele zware druk en zijn vaak het eerste aanspreekpunt om problemen te melden. Het moet alvast duidelijk zijn dat elke vorm van sociale, seksuele of economische uitbuiting moet worden tegen gegaan. Ik ben onder de indruk van de warme en menselijke ontvangst en de grote solidariteit die ontstaan is, mijn dankbaarheid is dan ook ontzettend groot.

Scroll naar boven