Dringend werk maken van een oplossing voor dag- en nachtoppas van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking

Op woensdag 20 april 2022 stelde Volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) een mondelinge vraag aan minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de nood aan een oplossing voor de vele vrijwilligers die momenteel instaan voor de dag- en nachtoppas van ouderen, mensen met chronische ziekten en mensen met een beperking.

In het verleden gold dit als verenigingswerk maar op advies van de sociale partners werd deze regeling beperkt tot de sport en de socioculturele sector. Nu doen deze mensen beroep op de vrijwilligerswet maar dat betekent dat voor heel wat oppassers eind juni van dit jaar het plafond van de forfaitaire onkostenvergoeding bereikt zal zijn.

Dit is nefast voor de oppasser maar ook voor de zorgbehoevende. Volgens De Jonge komt de continuïteit van de zorg in gedrang, omdat er verschillende vrijwilligers nodig zijn. Ook moeten de organisaties permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers om in de oppasbehoeften te voldoen. Als er een echt tekort aan oppassers komt wordt het onmogelijk voor de zorgbehoevende om thuis te blijven wonen. Het is namelijk dankzij de inzet van deze oppassers dat ze zo lang als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven en een opname in de residentiële zorg kunnen vermijden.

De sector trekt terecht aan de alarmbel en vraagt oplossingen. “We willen toch niet opnieuw verzeild geraken in een situatie waarbij het gezin en de vrijwilliger onderling verder werken zonder officiële dienst en zonder enige sociale bescherming” aldus De Jonge.

Volgens minister Vandenbroucke is er gevraagd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers om een studie over onder andere de hoogte van de forfaitaire onkostenvergoedingen voor te bereiden. Deze zal door de FOD sociale zekerheid gefinancierd worden.

De Jonge pleit voor een opname van de sector in de wet op het verenigingswerk via artikel 17 omdat dit veel meer voordelen biedt voor zowel de oppasser als de zorgbehoevende.  Tevens zal zij dit blijven opvolgen en zelf voorstellen doen opdat mensen die nood hebben aan opvang en zorg, dit op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen krijgen.

Scroll naar boven