Ninove zoekt burenbemiddelaars voor burenbemiddelingsproject

Ninove, 14 oktober 2022 – Ninove start een lokaal burenbemiddelingsinitiatief om conflicten tussen buren te helpen voorkomen of tot een oplossing te komen. De stad gaat op zoek naar kandidaat-burenbemiddelaars.

Burenconflicten bespreekbaar maken

Samenleven kan enorm fijn zijn. Maar soms brengt het ook uitdagingen met zich mee. Kleine geschillen en verzuchtingen kunnen uitdraaien tot heuse vetes en ruzies die blijven aanslepen. De discussies behoren meestal niet tot de bevoegdheden van de stad. Vaak is de eerste stap die men kan zetten ook onmiddellijk het vredegerecht, een heuse onderneming. Burgers staan dikwijls argwanend om met ‘een klein probleem’ onmiddellijk naar de rechter te stappen. En dus blijft het probleem aanslepen en verergeren, met alle gevolgen van dien. Lokale burenbemiddelaars kunnen dit voorkomen. Zij proberen het conflict bespreekbaar te maken, de communicatie te herstellen en tot een oplossing te komen.

Burenbemiddelaars gezocht

De stad start dan ook een initiatief lokale burenbemiddeling. Vrijwilligers zullen vakkundig worden opgeleid en begeleid door een coördinator om als onpartijdige bemiddelaar tussen te komen in discussies. Deze geheel vrijblijvende en neutrale tussenkomst wil de communicatie tussen buren herstellen en hen de mogelijkheid geven om samen oplossingen te vinden die voor beide partijen draaglijk zijn. Het project start in 2023. Daarom gaat de stad nu op zoek naar inwoners die burenbemiddelaar willen worden. Via www.ninove.be/burenbemiddeling of burenbemiddeling@ninove.be kunnen zij zich kandidaat te stellen. Goedgekeurde kandidaten krijgen vervolgens een opleiding van 6 dagen. Eens het project van start gaat en de bemiddelaars worden ingezet, krijgen zij geen loon maar wel een forfaitaire onkostenvergoeding per ingezette dag.

Burgemeester Tania De Jonge: “Als burgemeester word ik vaak opgezocht door mensen die een probleem hebben met hun buren. Om uiteenlopende redenen: een haag die overgroeit, lawaaihinder, geurhinder, netheid bij de buren,…Ook al trachten we oplossingen te zoeken voor de problemen, het blijft vaak een burgerlijke zaak waardoor we mensen moeten doorverwijzen naar de vrederechter. Ik merk dat er kostbare tijd verloren gaat en de spanningen hierdoor vaak hoog oplopen. Met een bemiddelaar kan je sneller reageren en de situatie ontmijnen. Het was dan ook mijn vaste intentie als burgemeester om naar het model van Gent een buurtbemiddelingsdienst op te richten. We gaan hiermee dan ook aan de slag, wat me enorm tevredenstelt.”

Scroll naar boven