Ik kaart problematiek rond geldafhaling in Ninove aan

Inwoners en handelaars in Ninove hebben het al gemerkt: door het wegvallen van bankautomaten en de slechte toegankelijkheid van de zogenaamde ‘Bancontact Cash’ punten is het in onze stad geen sinecure om geld af te halen of te storten. Ik kaartte de kwestie deze week aan in de Commissie Economie bij de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld).

Ik stuurde eerder al een brief naar de lokale banken om de problematiek van het verdwijnen van de bankautomaten bij de banken én de beperkte toegankelijk van de Bancontact Cash punten in het shoppingcenter aan te kaarten. Ze pleit daarbij voor een 24/7 bereikbaarheid. Dat is ook een kwestie van veiligheid: handelaars moeten op het einde van de dag ergens terecht kunnen met de recette.

Bertrand is zich bewust van het probleem, zo verzekerde ze mij.

Bertrand: “Ik begrijp heel goed de bezorgdheden van de inwoners van Ninove en burgemeester de Jonge. Het aantal bankkantoren en –automaten daalt inderdaad. Dat heeft uiteraard te maken met de digitalisering. Steeds meer mensen betalen digitaal en hebben geen cash meer op zak. Maar er zijn ook mensen die minder digitaal zijn en nog wel cash betalen. Dat is ook hun goed recht. Elke burger moet aan zijn eigen rekening kunnen om er geld af te halen of op te zetten.  Daarom ben ik in gesprek met de sector om te kijken naar oplossingen.”

Ik ben dan ook opgetogen met het antwoord van de staatssecretaris en haar inspanningen in dit dossier. Dat de grootbanken zich hebben verenigd en samen geldautomaten uitbaten onder een neutrale naam ‘Bancontact Cash’ is op zich een logische en goede zaak maar de uitvoering van het project loopt, alvast wat Ninove betreft, mank. Ik had deze morgen overleg met de Batopin en ik kreeg daar alvast enkele beloftes op beterschap in onze stad op vlak van veiligheid. Zo zullen er tussenschotten tussen de automaten worden geplaatst. Ik blijf de kwestie nauwgezet opvolgen en samen met Batopin zal gezocht worden naar een oplossing om alle bezorgdheden en vooral de bereikbaarheid en beschikbaarheid aan te pakken.

Scroll naar boven