In de bres voor 38.000 zelfstandigen die coronasteun moeten terugbetalen

Deze week verscheen in de pers dat 38.000 zelfstandigen een deel van het overbruggingsrecht dat ze tijdens de coronacrisis hebben ontvangen moeten terugbetalen. Niet omdat ze de regels hebben overtreden maar omdat ze hebben aangegeven dat ze kinderen ten laste hebben. Terwijl dat volgens de administratieve voorwaarden blijkbaar niet zo was: enkel wanneer kinderen ingeschreven zijn bij de mutualiteit van de aanvrager, mogen ze als ten laste worden aangeduid. Ik kaartte deze problematiek dan ook aan bij bevoegd minister David Clarinval (MR) tijdens het vragenuur.

Tijdens de coronacrisis hebben veel zelfstandigen zwarte sneeuw gezien. Honderdduizenden moesten van de ene dag op de andere hun zaak noodgedwongen sluiten met gigantische inkomensverliezen tot gevolg. In die periode heeft de regering alle zeilen bijgezet en krachtige ondersteuningsmaatregelen genomen om onze ondernemers door de grootste crisis ooit te loodsen.

Zo voorzagen we onder meer in een crisis-overbruggingsrecht. Bijna 500.000 zelfstandigen hebben steun aangevraagd. Het vernieuwende aspect was de vrij soepele toekenning met controle achteraf. Die controles gebeuren nu en dat hoort ook zo. Maar voor 38.000 zelfstandigen is er een wrange situatie ontstaan. Ze moeten een deel van de steun terugbetalen omdat ze fouten gemaakt hebben bij hun aanvraag. In vele gevallen gebeurde dat te goeder trouw. Enkel kinderen die ingeschreven zijn bij de mutualiteit van de aanvrager tellen mee als ten laste, niet de kinderen die fiscaal ten laste zijn.  Een regel die voor velen als een verrassing komt waar ze geen rekening mee hebben gehouden tijdens de coronaperiode die verwarrend en emotioneel was. Voor iedereen maar zeker voor zelfstandigen die niet alleen hun inkomen zagen verloren gaan maar hun levenswerk.

Ik pleit voor een pragmatische kijk op deze onaangename verrassing voor vele zelfstandigen: Laat ons samen met de sociale verzekeringsfondsen de situatie van eenieder onderzoeken en vooral naar de toekomst kijken om ervoor te zorgen dat dergelijke toestanden in de toekomst kunnen worden vermeden.

Scroll naar boven