Sociaal akkoord is goed nieuws: werken moet lonen

De vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers hebben een akkoord bereikt over een aantal belangrijke kwesties en kwamen tot een evenwichtig sociaal akkoord. Werken zal meer lonen. Dat geldt voor de werknemers met een minimumloon. Dat zal jobs opleveren, want het verschil tussen werken en niet-werken, wordt groter. Dit is dus een goed akkoord en we zijn blij dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

De loonnorm, zoals vastgelegd in de wet van 1996 op het concurrentievermogen, blijft behouden. Dat wil zeggen dat de lonen in ons land mogen stijgen in de mate dat onze concurrentiekracht tegenover onze buurlanden behouden blijft. Dat was absoluut nodig om de economische heropleving na corona mogelijk te maken. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is.

Binnen dat kader hebben de sociale partners een akkoord bereikt. Dat is op zich goed nieuws. Sociale onrust en stakingen kunnen we missen, nu we met zijn allen de tijd moeten inhalen die door corona verloren is.

Het zorgt ervoor dat wie werkt, daarvoor beloond wordt en meer overhoudt. En tegelijk beschermt het de bedrijven. Ook op het SWT (het vroegere brugpensioen) wordt niet teruggekomen. De minimumleeftijd voor het SWT in de bijzondere regimes gaat van 59 jaar naar 60 jaar. Daarnaast zijn de landingsbanen voor oudere werknemers met een zwaar beroep, een lange loopbaan of in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering mogelijk vanaf 55 jaar. Vergeet niet dat velen van hen nu langdurig arbeidsongeschikt worden. We moeten deze mensen actief trachten te houden, en landingsbanen kunnen daarbij helpen.

Werken zal meer lonen

Het akkoord zorgt er verder voor dat werken meer zal lonen. Dat geldt ten eerste voor de werknemers met een minimumloon die een extra loonsverhoging krijgen die men zal compenseren. De loonkost voor de werkgevers stijgt dus niet. Deze maatregel zal jobs opleveren, wat men ook beweert! Maar ook werknemers met een iets hoger loon zullen netto meer overhouden omdat de werkbonus stijgt.

Ten slotte wijst ze op het belang van verdere hervormingen op de arbeidsmarkt. Die zijn essentieel: om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten we streven naar de werkzaamheidsgraad van 80%. We moeten dus gaan hervormen om meer mensen langer aan de slag te krijgen én te houden.

Minister van Werk Dermagne kondigt aan dat die bekommernissen over de arbeidsmarkt op de agenda komen te staan van de werkgelegenheidsconferentie na de zomer. Wij zullen dit vanuit de Open Vld-fractie goed opvolgen. Die hervormingen zijn essentieel voor ons.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven