Arbeidsmarkthervormingen zijn prioriteit voor ons

Woensdag 22 september geraakten een aantal ideeën bekend die uit de Werkgelegenheidsconferentie zijn gekomen. Eén ervan zou zijn om werknemers die vrijwillig ontslag nemen, toch een werkloosheidsuitkering te geven. Dat is voor ons niet aanvaarbaar. We moeten volop inzetten op activering, zeker in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Enkel op die manier kunnen we de werkzaamheidsgraad in ons land doen stijgen.

Aangezien de werkoosheidsuitkeringen in ons land niet beperkt worden in de tijd zet dit voorstel de deur naar inactiviteit open, stelt De Jonge vast. Ze wijst erop dat we maatregelen moeten nemen die de activiteitsgraad en de werkzaamheidsgraad doen stijgen. Onze economie zal alleen kunnen heropleven na corona, en onze sociale zekerheid zal enkel financieel duurzaam blijven, als we meer mensen aan het werk krijgen en houden.

De regering moet dus met maatregelen komen die jobs helpen creëren en die mensen op de arbeidsmarkt krijgen die momenteel werkzoekend zijn of langdurig arbeidsongeschikt. Ik denk aan het beter inzetten van lange opzeggingstermijnen om de werknemer klaar te maken voor een job in een sector met meer toekomst. Daarvoor stellen wij transitietrajecten voor. Het is ook positief dat u meer arbeidsmobiliteit wil tussen de regio’s, want in het zuiden van West-Vlaanderen zijn er mensen te kort terwijl er in Henegouwen heel veel werkzoekenden zijn. U stelt ook maatregelen voor om mensen aan te moedigen een knelpuntberoep in te vullen. We willen dit samen verder bespreken.

Drempels wegnemen

Ik komt ook met enkele eigen voorstellen: Denk aan maatregelen die nachtarbeid versoepelen in de e-commerce, waar voor kortgeschoolden kansen liggen maar waar onze wetgeving te streng is. Denk ook aan de vorming en opleiding van werknemers doorheen de loopbaan die meer gestimuleerd mag worden. Als het van ons afhangt moeten we ook de drempels naar deeltijds werk verlagen, net om de opstap naar werk voor sommige kansengroepen makkelijker te maken. De re-integratie van langdurig zieke werknemers moet nog meer gestimuleerd worden. Minister van Werk Dermagne benadrukt daarnaast ook dat hij verder in overleg gaat om het hoofdstuk ‘werk’ in het Herstel-en Transitieplan tot een goed einde te brengen. Daarbij verwijst naar het belang om meer mensen aan het werk te krijgen. Ik kijk alleszins uit naar concrete maatregelen om het doel te bereiken.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven