Politiezone Ninove neemt bodycams en luisterkamer in gebruik

Sinds april 2021 is de eigen luisterkamer van de PZ Ninove operationeel. Een eigen luisterkamer waarbij telefoongesprekken kunnen worden gevolgd biedt vele voordelen voor onze rechercheurs.  Zo hoeven ze zich niet meer te verplaatsen naar Dendermonde of Gent. Dit zorgt voor tijdswinst, het voertuig dat de rechercheurs voor de verplaatsing gebruikten komt vrij voor andere opdrachten en het verminderde brandstofgebruik levert daarenboven voor onze zone ook nog eens financiële en ecologische voordelen op. De rechercheurs zelf ervaren de eigen luisterkamer als aangenaam om in te werken. Daar waar ze voorheen acht uur aan één stuk (om het heen-en-weer rijden te beperken) telefoongesprekken beluisterden is er nu de mogelijkheid om dit werk af te wisselen met andere recherchetaken. Daarenboven bevinden onze rechercheurs zich nu in ons commissariaat wat betekent dat men in een noodsituatie meteen beroep kan doen op hen. Uiteraard is het gebruik van alle mogelijke functionaliteiten van de luisterkamer vastgelegd in een aantal wettelijke regels waarbij er vooraf goedkeuring dient te zijn van de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. In een aantal recent gevoerde onderzoeken heeft de luisterkamer reeds haar meerwaarde en nut bewezen. Kortom, een win-winsituatie voor politie en parket!

Ook de eerder aangekondigde bodycams werden deze zomer in gebruik genomen. Ervaringen in het buitenland en een aantal pilootprojecten in eigen land tonen aan dat het gebruik van bodycams in vele gevallen voorkomt dat verbale agressie in fysieke agressie wordt omgezet. Per interventieploeg is momenteel minstens 1 inspecteur drager van een bodycam.  Wie tijdens een interventie in contact komt met de politie zal in kennis gesteld worden door de politie-inspecteur wanneer deze de bodycam activeert. De privacy wetgeving (GDPR) vergt immers dat er een kennisgeving plaatsvindt van het gebruik van camera’s. Omdat we merken dat er gemakkelijk overgegaan wordt tot het fotograferen of filmen van politieoptreden wensen wij ook te herinneren aan de GDPR-wetgeving, die toelaat aan de politiemensen om te vragen zijn/haar recht op afbeelding te respecteren, alsook het recht op privacy.  Zonder toestemming beelden van een politieoptreden verspreiden of delen via om het even welk medium, vormt altijd een misdrijf. Met de invoering van deze bodycams willen wij als politiezone Ninove inzetten op bescherming voor zowel de burger als de eigen medewerkers.

Ik ben heel tevreden met beide investeringen. De inrichting van een eigen tapkamer zorgt voor een grote efficiëntiewinst en stelt ook onze recherche in staat om heel kort op de bal te spelen bij ernstige misdrijven. De bodycams zijn een enorme meerwaarde voor het werk op het terrein, het versterkt het veiligheidsgevoel bij onze politiepersoneelsleden en burgers.

Tania De Jonge

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven