Klachten HVW houden aan. Oplossing snel nodig

Er is goed geanticipeerd op de economische gevolgen van de corona-crisis door het stelsel van tijdelijke werkloosheid aan te passen. Het stelt werknemers en bedrijven in staat om deze moeilijke maanden door te komen. Maar de enorme toevloed aan dossiers heeft geleid tot grote problemen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Mensen krijgen heel moeilijk contact met de HVW, de kantoren zijn grotendeels dicht, mails worden vaak niet beantwoord en de telefoon wordt niet opgenomen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik ondervroeg hierover minister Dermagne in de Kamer.

Eénmaal het dossier is ingediend moeten sommigen mensen drie tot vier maanden wachten alvorens hun uitkering wordt gestort. Intussen loopt voor die mensen wél hun maandelijks de afbetaling door, of moet zij hun huur storten. Soms is dat een onhaalbare opdracht.

We hebben het er ook al meermaals over gehad in de commissie. Het gaat om meer dan anderhalf miljoen mensen die door corona tijdelijk werkloos zijn geweest en een aantal is het nog altijd. Een bepaald percentage van de dossiers is heel complex en het onderzoek door de experten van de HVW vraagt wat tijd. Dat is logisch. Het personeel plooit zich dubbel om de aanvragen te verwerken, waarvoor hulde, maar dat volstaat duidelijk niet.

Er zijn in het verleden al een aantal maatregelen genomen om iets aan de achterstand in de behandeling van dossiers te doen en om de bereikbaarheid te vergroten. De Hulpkas heeft nieuwe medewerkers aangenomen, studenten springen bij en intern werd er gereorganiseerd. Een goede zaak, maar de klachten houden aan. Mensen zijn nu bijna verplicht om zich aan te sluiten bij een vakbond. Dit kan niet de bedoeling zijn. Er mag geen tweesporenbeleid zijn. Of je nu je uitkering via HVW regelt of via de vakbond: dat zou eigenlijk geen verschil mogen maken.

Communicatie

Ze benadrukt dat de overheid de plicht heeft om te zorgen dat de rechthebbenden vlot de HVW kunnen contacteren én dat de dossiers binnen een redelijke termijn behandeld worden. Het gaat om het inkomen van mensen! Ze hebben geen boodschap aan de redenen voor een vertraging, ze hebben recht op een oplossing. Ook wil ik het belang van duidelijke communicatie benadrukken. Achter elk dossier zitten mensen. Mensen van wie de kredieten of de huur blijft doorlopen, de gevolgen van de achterstand zijn soms schrijnend. Ze moeten op zijn minst uitzicht hebben op de stand-van-zaken van hun dossier.

In zijn antwoord bevestigde de minister dat de situatie bij HVW verontrustend is en dat hij op de hoogte is van de vele moeilijkheden. Hij gaf ook aan dat er middelen zijn vrijgemaakt om meer personeel in te zetten. De Jonge stelt zich de vraag of een deel van de oplossing niet ligt in de inschakeling van man- en vrouwkracht uit andere federale overheidsdiensten, waar men kennis heeft over de werkloosheidsreglementering. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan werknemers van de RVA of andere ambtenaren die de nodige kennis hebben over de kwestie.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven