Mensen die arbeidsongeschikt zijn, verdienen goede begeleiding bij re-integratie

De laatste tien jaar gaat het aantal mensen dat langdurig arbeidsongeschikt is in stijgende lijn. Dat heeft onder meer te maken met een groeiend aantal burn-outs en psychische aandoeningen. In het verleden was er te snel de neiging om die mensen af te schrijven. Nochtans willen veel arbeidsongeschikten opnieuw aan de slag: een job betekent ook dat men zich nuttig voelt, dat men onder de mensen komt, dat men structuur in het leven heeft. Het regeerakkoord heeft veel aandacht voor het verderzetten en versterken van de inspanningen om langdurig zieken opnieuw naar werk te begeleiden. Daarom vraag ik aan minister Vandenbroucke om hier verder initiatief in te nemen.

De voorbije regeerperiode heeft Maggie De Block al belangrijke hervormingen ingezet om de focus van het beleid te verleggen. We moeten uitgaan van wat iemand wél nog kan, in plaats van te vertrekken van wat niet meer lukt. Omdat paradigma te veranderen moet iedereen die betrokken is, overtuigd worden. Eerst en vooral de zieke persoon zelf en haar of zijn omgeving, de artsen, de ziekenfondsen en de werkgevers. Dit vraagt een allesomvattende aanpak.

We moeten uitgaan van wat iemand wél nog kan, in plaats van te vertrekken van wat niet meer lukt.

Er werden re-integratie-trajecten opgestart waar de adviserend arts samen met de betrokken werknemer, op maat, kijkt wat de aangewezen weg is om de draad opnieuw op te nemen: deeltijds werk bijvoorbeeld, of aangepast werk.

Het regeerakkoord heeft veel aandacht voor het verderzetten en versterken van de inspanningen om langdurig zieken opnieuw naar werk te begeleiden. Er is onder meer sprake van een multidisciplinaire aanpak en van de samenwerking met de arbeidsbemiddelingsdiensten in een vroeger stadium. Ik roep de minister dan ook op om samen met de ministers in de deelstaten in overleg te gaan en goede strategie af te stemmen.

Het bericht eerder deze week dat duizenden langdurig arbeidsongeschikten door een gebrek aan mankracht (tijdelijk) niet meer gecontroleerd – en evenmin begeleid ! – zullen worden toont opnieuw hoe groot die uitdaging is. Deze coronacrisis is natuurlijk een bijzondere uitdaging. Teleconsultaties kunnen niet alles vervangen, maar we mogen zeker niet de indruk wekken dat deze mensen in de steek worden gelaten. Re-integratie moet steeds voorop staan. Minister Vandenbroucke gaf in zijn antwoord aan dat er inderdaad een gebrek aan capaciteit is om deze mensen te helpen naar integratie, maar geeft aan dit te versterken. Kamerlid De Jonge is dan ook tevreden dat de minister aangeeft dat hij van deze re-integratie en begeleiding terug naar de arbeidsmarkt een prioriteit zal maken. Het is begrijpelijk dat corona ook hier een struikelblok vormt, maar de regering moet blijven werk maken van die begeleidersrol. Daarin heeft de minister in mij een partner!.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven